“Teknoloji, inovasyon ve girişimciliğin odağında İTÜ ARI Teknokent”

 

İTÜ ARI Teknokent, teknoloji firmalarına ve girişimcilere teknoloji geliştirmeleri ve bu teknolojileri ticarileştirmeleri için en uygun ortam ve olanakları sunarak Türkiye’nin teknoloji gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

 

Yürüttüğü faaliyetler ve geliştirdiği programlar ile başarının “kültür ekmek” ve “değer üretmek” olduğuna inanan İTÜ ARI Teknokent; İTÜ Çekirdek, İTÜ Magnet, Innogate, Big Bang ve BeeTech markalarını geliştirmeye çalıştığı kadar, paydaşlarının da markalarına değer ve destek vererek; her zaman “Birlikte İleriye” gitmeyi amaçlamaktadır.

 

İTÜ ARI Teknokent tarafından, bünyesinde barındırdığı firmalar ve girişimciler için çeşitli programlar yürütülmektedir:

· Fikirlerini ticarileşebilir ürün ya da hizmete dönüştürmek isteyen girişimciler için Erken Aşama Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek,

 

· Fikrini ürüne dönüştürebilmiş girişimciler ve start-uplar için İleri Aşama Girişimcilik Merkezi İTÜ Magnet,

 

· Ürünü global pazara açılmaya hazır olan firmalar için Uluslararası Girişim Hızlandırma Programı İnnogate

 

ile İTÜ ARI Teknokent, ekosistem kurucu ve değer üreten bir teknopark olma misyonuyla çalışmalarına devam etmektedir.


loader

No upcoming event

Menu

Close