Praktische Spiritualiteit voor jouw Levensmissie

See below for English version...
Het doel van elke workshop (in het Nederlands of eventueel Engels) is om jou te leren dat je vanuit je innerlijke belevingswereld de intuïtieve middelen bezit om verbinding te maken met je authentieke zelf in het dagelijks leven. Daarom heeft elke workshop een ander thema voor praktische spiritualiteit voor alledag, waarin je een intuïtief middel, een stuk van jezelf of een nog onbekend deel van het universum ontdekt.
Door de natuurlijke rust tijdens de workshop, kan jij gemakkelijk in je eigen ervaring zijn. Er wordt gebruik gemaakt van geleide meditaties, creatieve opdrachten en oefeningen, soms in paren, om jou de kennis en vaardigheden bij te brengen. Als je dat wil, krijg je ook tips voor om meer inzicht te krijgen in je persoonlijke uitdagingen.
Je wordt vooral gestimuleerd om je te verwonderen, zelf op zoek te gaan naar antwoorden en je eigen intuïtieve methodes te ontdekken, zodat je in verbinding met je authentieke zelf je levensmissie ontdekt elke dag van je leven.
Thema 14 augustus 2019: In het leven staan.
English version
The goal of every workshop (either in Dutch or English) is to teach you that you have the intuitive means to connect with your authentic self in daily life observing your inner world. This is why every workshop has a different theme for practical daily spirituality, in which you discover an intuitive tool, a piece of your authentic self or an unknown part of the universe.
Because of the natural serenity during the workshop, you will easily be guided into your own experience. We use guided meditations, creative assignments and exercises, sometimes in pairs, to teach you the necessary knowledge and skills. If you wish, you will also receive personalized suggestions to gain more insight into your personal challenges.
You are primarily encouraged to wonder, to look for answers yourself and to discover your own intuitive methods, so that you discover your life mission every day of your life in connection to your authentic self.
Theme August 14th, 2019: Grounding in Life.

Informations

Wednesday 14 August 2019, 11:30 AM

till Wednesday 14 August 2019 01:00 PM

Map

map
De Bewustzijn School Keizersgracht 467 Amsterdam NL

Nesya Rusiyanadi

  • Event's organizer

See below for English version... Nesya Rusiyanadi is zich van jongs af aan al bewust dat zij het leven intenser en anders ervaart dan anderen in haar omgeving. Door haar manier van waarnemen, is zij vaardig geworden in zowel het bedrijven van wetenschappelijk onderzoek als in het vergaren van kennis via de waarneming van fijnere energieën. Ze ontdekte dat haar zintuiglijke waarneming en emotionele ervaringen leidend waren in het begrijpen van en verbinden met het leven zowel op persoonlijk vla...

More events in Amsterdam

Menu

Close