Kammeroper ?stanbul & Opera Starlar? - Bariton Sed

Informations

Friday 17 February, 07:30 PM

till Friday 17 February 09:00 PM

Map

map
Avusturya Kültür Ofisi No: 44 Köyba?? Caddesi Yeniköy TR
Austrian+Cultural+Forum+Istanbul

Austrian Cultural Forum Istanbul

  • Event's organizer

50 y?l? aksin süredir faaliyet gösteren Istanbul Avusturya Kültür Ofisi, hareketli bir geçmi?i paylasan iki ülke aras?ndaki kültür al??veri?ine destek vermektedir. Osmanl? sultani II. Abdülhamit taraf?ndan Kayser I. Franz Josef`e hediye edilen Yeniköy’deki mekân ve bahçesi, günümüzde ça?da? sanatç?lar için bo?aza naz?r bir bulu?ma noktas? görevi görmektedir. *** Seit über 50 Jahren steht das Österreichische Kulturforum Istanbul für einen regen Austausch zwischen zwei...

3 events

Menu

Close